2021-12-01 06:37Pressmeddelande

De stod i frontlinjen för att bekämpa pandemin – nu prisas de av Forska!Sverige

I slutet av år 2019 upptäcks de första fallen av det som skulle visa sig vara början av covid-19-pandemin. I första ledet för att hantera och bekämpa pandemin stod vårdpersonal, forskare och de som förväntades ta fram och distribuera ett fungerande vaccin i rekordfart. Idag tilldelar Forska!Sverige utmärkelser för dessa insatser. Utmärkelserna kommer delas ut under en ceremoni i Sveriges riksdag. 

– Nu när vi befinner oss i vad som förhoppningsvis är en avtagande pandemi är det lätt att glömma hur situationen såg ut för bara ett år sedan. Vi är oerhört tacksamma för de ovärderliga insatser som både forskare, vårdpersonal och företagare gjort för att bekämpa pandemin. Med årets utmärkelser vill vi uppmärksamma några av dem som stod i det allra första ledet för att hantera pandemin och rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

När viruset når Sverige i början av år 2020 drabbas samhället hårt och vård- och intensivvårdsavdelningar fylldes till bristningsgränsen. Ovissheten kring det nya viruset, hur snabbt sjukdomsförloppet kan bli kritiskt och hur sjukdomen ska behandlas gör att rädslan sprider sig i samhället. Mitt i stormens öga står Sveriges sjuksköterskor på IVA som varje dag tillsammans med läkare och andra vårdprofessioner tar hand om de svårast sjuka.

– Med en av årets hedersutmärkelser vill vi uppmärksamma intensivvårdssjuksköterskorna som varit helt avgörande för att hantera den akuta situationen som uppstod i vården under pandemin. De har tagit ett oerhört ansvar och gjort insatser långt över det förväntade för att rädda liv. Det har varit många uppoffringar, långa pass, hårt arbete och många svåra situationer, säger Anna Nilsson Vindefjärd. 

Konstaterandet av ett nytt virus blir startskottet för ett intensivt arbete hos alla världens forskare. En av de som tidigt engagerar sig i utvecklingen av vaccin mot Covid-19 är vaccinforskaren Matti Sällberg som bland annat driver en framgångsrik utveckling av flera DNA-baserade vaccin.

– Årets forskarutmärkelse tilldelas Matti Sällberg som tillsammans med forskarkollegor världen över kämpat hårt mot tiden för att öka kunskapen om viruset och sätt att bemöta pandemin. Parallellt har han tagit ett ansvar utöver det förväntade genom att axla en viktig roll i den kunskapsspridning i samhället som är helt nödvändig, men mycket svår och tidskrävande, när en ny sjukdom bryter ut och drabbar Sverige och hela världen, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Världens läkemedelsföretag inleder snabbt en kamp mot klockan för att utveckla ett fungerande vaccin som kan bekämpa pandemin. Ett företag som på exceptionellt kort tid lyckades ta fram ett effektivt vaccin är läkemedelsbolaget Pfizer i samarbetet med Biontech, under ledning av Mikael Dolsten. Idag tilldelas han Forska!Sveriges hedersutmärkelse.

– Mikael Dolsten har dedikerat sitt professionella liv till att utveckla vaccin och medicinska behandlingar. Tack vare inställningen att kunskap bör delas för att snabba på dessa livsviktiga processer har han skapat de samarbeten som varit nödvändiga för framgång, vilket blev väldigt tydligt i fallet med covid-vaccinet. Hans forskarlags modiga val att prioritera hastighet framför att vänta på färdiga samarbetsavtal och statliga bidrag har gjort det möjligt att snabbare bekämpa pandemin och rädda otaliga liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Den 16 juni år 2020 utsågs Richard Bergström till Sveriges vaccinsamordnare med uppdraget att Sverige ska få tillgång till vaccin så effektivt som möjligt. Arbetet stöter på flera utmaningar som han oförtröttligt hanterar längst vägen för att säkerställa att befolkningen så snabbt som möjligt kan skydda sig mot covid-19. Idag tilldelas han Forska!Sveriges utmärkelse inom det politiska området för sitt arbete.

– Richard Bergström har med stor kraft drivit på utvecklingen av läkemedelsbranschen, både i Sverige och på Europanivå. När pandemin slog till var han mitt uppe i sin karriär på SICPA i Schweiz, men lade det åt sidan när han blev ombedd att bli vaccinsamordnare för Sverige. Tack vare Richards kompetens, nätverk och stora pliktkänsla har vi i Sverige fått bästa möjliga tillgång till vacciner. Det är en enorm insats som vi alltid kommer vara tacksamma för, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utmärkelserna motiveras kollektivt med att de med sina starka kompetenser inom forskning, vård respektive företagsvärlden har dedikerat sig på ett beundransvärt sätt för att bekämpa pandemin och rädda liv. Utmärkelserna ska även ses som ett bredare tack och hedersbetygelse till alla forskare inom akademi såväl som företag, all vårdpersonal och tjänstemän på berörda myndigheter vars insatser under pandemin har varit ovärderliga.

Utmärkelserna kommer delas ut i Sveriges riksdag idag, den 1 december, i samband med ett seminarium.

Se ett inslag i SVT Morgonstudion där utmärkelserna presenteras (51,40 minuter in i inslaget). Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström och Ing-Marie Larsson, ordförande för Riksföreningen för anestesi och intensivvård, deltar på plats i studion.

Läs en intervju med Mikael Dolsten i DI Weekend med anledning av utmärkelsen.

Läs en intervju med Richard Bergström i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen.

Läs mer om årets utmärkelser samt utmärkelsemottagarnas uttalanden.

Läs om tidigare års utmärkelser.  


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos