2018-11-27 09:11Pressmeddelande

Betty Malmberg tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

null

Betty Malmberg får 2018 års utmärkelse till förtjänt politiker. Forska!Sverige vill med detta uppmärksamma hennes betydelsefulla och uthålliga arbete för att stärka Sverige som forskningsnation.

– Betty Malmberg väjer inte för komplexa frågor, utan söker aktivt mer information och expertstöd för att säkerställa ett hållbart beslutsunderlag. Hon arbetar dessutom över sektorsgränserna, vilket är ytterst viktigt för att stärka villkoren för forskning i syfte att öka hälsa och välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

I en tid när bristande kunskap och alternativa fakta utgör ett hot mot demokrati och konstruktiv politik är värdet av politiker som systematiskt och envist arbetar med evidensbaserad kunskap som underlag för förslag och beslut omistligt.

Som nybliven ordförande i Sällskapet riksdagsledamöter och forskare har Betty Malmberg nu ytterligare en formell roll i att arbeta för faktabaserat beslutstagande inom politiken, genom att underlätta möten och informationsutbyte mellan politiker och forskare.

Några exempel på frågor som Betty Malmberg driver:

  • stärkt forskning, både via ökade basanslag och ökade medel via forskningsfinansierande myndigheter,
  • bättre förutsättningar för nationell forskningsinfrastruktur till exempel European Spallation Source (ESS),
  • bättre förutsättningar att behålla och attrahera forskare till Sverige,
  • kvalitetssäkring inom högskola och
  • regelförbättring och regelförenkling för företag.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se


Läs artikel i Östgöta Correspondenten med anledning av utmärkelsen.

Till program för Forska!Sverige-dagen.

Till pressmeddelande om Forska!Sveriges utmärkelser 2018 här.

Se tidigare års utmärkelser här.


Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd