2018-11-28 08:44Pressmeddelande

Artificiell intelligens som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i Sverige och vilka möjligheter finns? Forska!Sverige-dagen 2018

null

Hur kan Sverige bli ledande i att utveckla och använda AI för att förbättra befolkningens hälsa? Vad gör Danmark och Finland? Vad borde vi göra? Mikael Damberg, Göran Hägglund, regeringens life science-samordnare Jenni Nordborg, riksdagspolitiker och ledande AI-forskare och läkare finns bland dem som diskuterar frågan i dag.

Årets Forska!Sverige-dag kommer att ge en inblick i hur långt vi har kommit med forskning och praktisk användning av AI i vården. Vi får en bild av både framgångar, möjligheter och utmaningar. Talare från Danmark och Finland kommer berätta om de stora satsningar som deras regeringar nu gör inom området.

– AI har stor potential att öka kvaliteten i vården, genom ökad precision i både diagnos och behandling. Men, för att kunna vara ledande i att utveckla och använda AI för hälsa behöver vi vara rustade inför de utmaningar som utvecklingen för med sig, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, en expertpanel och en gedigen politikerpanel, under ledning av förre partiledaren och socialministern Göran Hägglund, kommer att diskutera vad som krävs för att Sverige framgångsrikt ska kunna utveckla och använda AI för hälsa.

– På Forska!Sverige-dagen samlar vi beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv och vård, professionsförbund, myndigheter och patientorganisationer. Fokus för våra samtal är vad som behöver göras för att öka hälsa och välstånd i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Under kvällen delas Forska!Sveriges utmärkelser för 2018 ut.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige,
070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Se programmet här.

Se deltagarlistan här.

Se Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 här.

Se Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2018 här.

Se Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2018 här.

Se information om tidigare års utmärkelser här.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd