2019-09-25 08:32Pressmeddelande

Anna Wedell tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

null

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019 tilldelas professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Utmärkelsen uppmärksammar professor Wedells insatser för att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2:a oktober.

Idag föds cirka ett av tvåtusen barn med en störd ämnesomsättning, innefattande många hundra ovanliga tillstånd. Sjukdomarna beror på ärftliga störningar i kroppens kemiska reaktioner som ofta leder till hjärnskador. Hjärnan är särskilt känslig, men de flesta organ kan drabbas.

– Genom ett högteknologiskt genetiskt detektivarbete har Anna Wedell och hennes forskargrupp hittat den molekylära grunden för flera av dessa ämnesomsättningssjukdomar. Med denna utmärkelse vill vi uppmärksamma hennes viktiga arbete för att rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Anna Wedell har skapat förutsättningar för att integrera de nya storskaliga genetiska analysmetoderna i sjukvården, så de kan användas på ett snabbt och säkert sätt för diagnostik av sällsynta ärftliga sjukdomar. Resultaten är dramatiska då stora grupper av patienter nu kan få rätt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet, något som möjliggör individanpassad behandling och i vissa fall kan förhindra svåra handikapp. Hon har också upptäckt helt nya sjukdomsmekanismer, vilket medfört ny kunskap om hjärnans normala ämnesomsättning och möjliggör utveckling av nya framtida behandlingsmetoder.

– Vår största framgångsfaktor är att vi lyckats skapa en integrerad miljö där vi förenar högspecialiserad klinisk medicin, laboratoriemedicin, storskalig genomik och basal experimentell vetenskap. För att våra patienter ska dra nytta av den snabba tekniska utveckling och kunskapsexplosion vi befinner oss i, behövs mer gränsöverskridande och tvärvetenskapligt arbete där sjukvården har en viktig roll, säger Anna Wedell, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet samt överläkare och verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är även affilierad till Science for Life Laboratory. Hon är ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, och var dess ordförande 2016-2018. Hon är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige 
070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Läs artikel i Expressen med anledning av utmärkelsen
Läs tidigare års utmärkelser
Till program för Forska!Sverige-dagen

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd