2017-09-19 12:13Pressmeddelande

Anders Lönnberg får Forska!Sveriges politikerutmärkelse

null

Stiftelsen Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2017 tilldelas regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg. Utmärkelsen sätter fokus på Lönnbergs viktiga arbete i en roll som knyter samman politik, forskning, företag och vård. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 25 september.

– Anders Lönnbergs arbete de senaste två åren har varit mycket viktigt för Sverige. Det finns ett tydligt behov av fortsatt samordning över departementsgränser för att Sverige ska stärka sin position inom medicinsk forskning och innovation för hälsa och för att vården ska dra ökad nytta av nya kunskaper och metoder, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Anders Lönnberg får utmärkelsen för sitt arbete med att få till förändringar inom strukturer, system och politik på ett sätt som är nödvändigt för att stärka life science i Sverige. I sitt uppdrag arbetar han över departementsgränser med en lång rad aktörer och driver tydligt förslag framåt till den politiska ledningen. Ett fokus är att knyta samman patienter, forskning, vård och företagande för att få ut mesta möjliga av de insatser som görs på olika håll i samhället.

– En stor del av de förslag som Anders Lönnberg fått upp på regeringens bord ligger väl i linje med de 14 åtgärdsförslag som nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” har tagit fram. Hans personliga engagemang har bidragit starkt till att rollen som life science-samordnare har blivit så framgångsrik, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Anders Lönnberg har en bakgrund inom läkemedelsindustrin, som patientföreträdare och som politiker för Socialdemokraterna, först på landstingsnivå och nu i riksdagen. 2015 utsågs han till regeringens life science-samordnare.

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras måndagen den 25 september på Gamla Riksarkivet i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Program för Forska!Sverige-dagen

Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2017

Läs artikel med anledning av Forska!Sveriges utmärkelser (Life Science Sweden)

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos