2016-03-14 11:30Pressmeddelande

”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar vision och överlämnar rapport till forskningsministern

null

Organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” har enats om en vision för Sverige och är redo att förverkliga den i samarbete med politiker. De har i personliga möten med bland annat forskningsministern lämnat över sin nya rapport där de presenterar åtgärdsförslag och vad de själva är beredda att göra för att Sverige ska få ut mer av varje forskningskrona.

Rapporten överlämnades under föregående vecka till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor och till Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.

– Ministern, statssekreteraren och regeringens samordnare var alla mycket positiva till förslagen, vår vision och vårt engagemang. Vi hoppas bidra till att politikerna i större omfattning presenterar långsiktiga visioner och konkreta åtgärder för att nå visionerna, inte minst inför forskningspropositionen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” samverkar aktörer från alla delar av life science-systemet för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige.

För ytterligare information, kontakta Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige: 070-388 35 96.

Ladda ner nya rapporten Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? och sammanfattning
Ladda ner tidigare rapporten Agenda för hälsa och välstånd (2015) och sammanfattning
Se film med ministrars uttalanden om rapporten Agenda för hälsa och välstånd
Läs mer om nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd

___________________________________________________________________________

Vår vision för 2025 är:

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger

Med starka och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken

Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant.

Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera relevant information bidrar till en unik nationell plattform för forskning och kvalitetsutveckling. Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för patientnära studier.

Sverige är en magnet för life science-investeringar

Med sin innovativa och dynamiska miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen.

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 33 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos