2019-10-01 08:48Pressmeddelande

Acko Ankarberg Johansson tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

null

Acko Ankarberg Johansson (KD) får stiftelsen Forska!Sveriges utmärkelse till förtjänt politiker. Forska!Sverige uppmärksammar hennes dedikerade och blocköverskridande arbete med att förbättra vården i Sverige. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2:a oktober.

Acko Ankarberg Johansson har i både riksdagen och på kommunal nivå visat ett stort engagemang för patienterna och för att göra vården bättre.

Acko Ankarberg Johansson bejakar forsknings- och teknikframsteg och väjer inte för komplexa frågor om nya strukturer och lagändringar som krävs för att patienterna ska kunna dra nytta av framstegen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Under hennes tid som partisekreterare röstade riksdagen för en ny patientlag som syftade till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Som ordförande i socialutskottet har Acko Ankarberg Johansson visat vilja, ansvarskänsla och kapacitet att ena partierna i frågor som är grundläggande för att utveckla vården. I maj röstade riksdagen exempelvis ja till socialutskottets förslag om att staten ska se över patientdatalagen och ta ansvar för gemensamma standarder för IT-systemen i hälso- och sjukvården.

– För att forskningens framsteg ska komma patienterna till godo krävs politiker som tänker långsiktigt och kan skapa enighet över partigränserna. Acko Ankarberg Johansson är en förebild i detta arbete, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

– Utmärkelsen från Forska!Sverige gör mig både glad och rörd samtidigt som den inspirerar till fortsatt arbete för hälso- och sjukvården, säger Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och socialutskottets ordförande.

Acko Ankarberg Johansson är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Hon är vald av Jönköpings läns valkrets och är sedan oktober 2018 ordförande i riksdagens socialutskott. Dessförinnan var hon partisekreterare för Kristdemokraterna mellan år 2010 och 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige,
070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Läs artikel i Jönköpingsposten med anledning av utmärkelsen
Till program för Forska!Sverige-dagen
Läs tidigare års utmärkelser här

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd