2024-01-16 07:24Pressmeddelande

40 organisationer i unik samverkan för ökad hälsa och välstånd

I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige förnyar 40 organisationer sin unika samverkan inom ramen för tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd”. Den leds av stiftelsen Forska!Sverige och består av organisationer som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter. 

–   Vi har sedan start haft ett framgångsrikt samarbete i denna tankesmedja. Både regering och opposition har över åren uppskattat våra underlag och vi har ofta fått gehör för våra förslag. Vi är stolta över resultaten och glada att medlemmarna nu väljer att fortsätta samarbetet i ytterligare fyra år för ökad hälsa och välstånd i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Grunden till samarbetet lades under år 2014 när organisationer, under Forska!Sveriges ledning, utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner i syfte att stärka life science-systemet i Sverige. Förslagen presenterades i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” vid en konferens i maj år 2015 där socialministern, näringsministern och ministern för högre utbildning och forskning deltog. Regeringen var positiv till förslagen och på förfrågan från aktörerna etablerade Forska!Sverige medlemsföreningen ”Agenda för hälsa och välstånd”.

”Agenda för hälsa och välstånd” är unik då den under en neutral plattform samlar en rad aktörer med olika perspektiv i life science-systemet.

–   De frågor som gruppen arbetar med är komplexa, men tack vare medlemmarnas kompetens, engagemang och inbördes respekt är det möjligt för oss att utarbeta konkreta förslag och handlingsplaner som alla står bakom, säger Tobias Alfvén, ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Idag träffas de 40 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” för årets första workshop. Då välkomnas också de nya medlemmar som blivit inbjudna för att bidra med sin specifika kompetens och ge bra balans mellan de olika aktörsgrupperna:

-------------------------

Läs mer om Agenda för hälsa och välstånd och utgivna rapporter

Läs mer om medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd”


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland annat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 40 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos