2020-01-23 07:25Pressmeddelande

34 organisationer samverkar för hälsa och välstånd

null

I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande förnyar nu 34 organisationer sin samverkan inom ramen för ”Agenda för hälsa och välstånd”. Föreningen leds av stiftelsen Forska!Sverige och består av organisationer inom akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer.

– Vi har haft ett framgångsrikt samarbete och de politiska partierna och regeringen har uppskattat våra årliga underlag. De positiva resultaten har lett till att medlemmarna nu väljer att fortsätta samarbetet i ytterligare fyra år, säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för Forska!Sverige.

Grunden till samarbetet lades under 2014 och 2015 när aktörerna under Forska!Sveriges ledning utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner i syfte att stärka life science-systemet i Sverige. Förslagen presenterades i rapporten "Agenda för hälsa och välstånd" vid en konferens i maj 2015 där socialministern, näringsministern och ministern för högre utbildning och forskning deltog. 

Regeringen var positiv till förslagen och på förfrågan från aktörerna etablerade Forska!Sverige medlemsföreningen "Agenda för hälsa och välstånd". 

”Agenda för hälsa och välstånd” är unik, då den under en neutral plattform samlar en rad aktörer med olika perspektiv i life science-systemet. Medlemmarna samarbetar långsiktigt och proaktivt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Forska!Sverige är drivande i processen.

– De frågor som gruppen arbetar med är komplexa, men tack vare medlemmarnas kompetens, engagemang och inbördes respekt blir det möjligt för oss att utarbeta konkreta förslag och handlingsplaner som alla står bakom, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, Grundare & Generalsekreterare, Forska!Sverige
tel: 070-388 35 96

Läs mer om Agenda för hälsa och välstånd och utgivna rapporter
Läs mer om medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd”

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd