2022-09-26 06:07Pressmeddelande

31 aktörers uppmaning till Ulf Kristersson: tillsätt en minister för högre utbildning och forskning

”Ska vi fortsätta att vara en världsledande kunskaps- och forskningsnation behövs en kunnig minister för området.” Det menar Forska!Sverige och ytterligare 30 representanter inom vård, akademi, företag och patientorganisationer som oroas över att en minister för högre utbildning och forskning inte nämnts i spekulationer kring regeringsbildningen. Nu överlämnar de ett brev till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Den senaste tiden har spekulationer kring vilken ministerpost som kommer gå till vilken politiker i en moderatledd regering tagit fart.

–  Vi gläds över att ambitionen tycks vara att ministrarna ska ha relevant bakgrund och gedigen kompetens inom sin ministerportfölj. Såvitt vi hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I ett brev till Ulf Kristersson uppmanar Forska!Sverige och ytterligare 30 representanter från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient och andra intresseorganisationer partiledaren att tillsätta en minister för högre utbildning och forskning i den kommande regeringen.

–  Förutsättningarna för att bedriva forskning och utveckling som bidrar till både hälsa och välstånd i Sverige förbättras med en minister som har lämplig bakgrund inom området. Vår förhoppning är att Ulf Kristersson ska se vårt brev som en vänlig påminnelse om att tillsätta en stark minister för högre utbildning och forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Ta del av brevet och samtliga underskrifter här.

Läs mer om Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd.


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 35 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos