2021-04-28 06:29Pressmeddelande

10 prioriterade åtgärder för att stå bättre rustade inför framtida hälsohot – 34 organisationer från pandemins frontlinje överlämnar en ny rapport till regeringen

Pandemin har visat att vårt samhälle är mycket sårbart vid oförutsedda utbrott av nya sjukdomar. Idag överlämnar Stiftelsen Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport till regeringen med förslag om hur Sverige, genom medicinsk forskning och utveckling, kan stå bättre rustade inför nästa hälsohot.

Vi befinner oss fortfarande i den pandemi som slagit hårdare mot enskilda liv och hela samhället än vad de flesta av oss kunde ana i början av år 2020. Initiativ från både offentlig och privat sektor har steg för steg tagit oss närmre en lösning, tack vare starka insatser av en mängd individer och organisationer.

–   Samtidigt har det blivit tydligt att Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala utmaningar. Mycket hade kunnat fungera bättre och därmed ökat möjligheterna att rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Som en del av regeringens samverkansprogram Hälsa och life sciene har Forska!Sverige tillsammans med de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd utrett följande frågor:

  • Vilken roll spelar medicinsk forskning och utveckling under en kris som pandemin?
  • Hur har möjligheterna att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning och utveckling påverkats av pandemin?

–   Vi som tagit fram rapporten representerar de aktörer som står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa denna typ av hälsohot. Agendagruppens breda sammansättning ger oss en unik möjlighet att tillsammans identifiera vilka styrkor och svagheter Sverige har när det gäller att bedriva och dra nytta av medicinsk forskning och utveckling under en kris, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Rapporten bidrar med 10 åtgärdsförslag som bör prioriteras för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, och därmed stå bättre rustat inför framtida hälsohot.

–   Det handlar exempelvis om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata, samt förbättra möjligheten att genomföra patientnära studier i vården, säger Anna Nilsson Vindefjärd. 

Idag överlämnas rapporten till regeringen under ett möte med regeringens samverkansgrupp för Hälsa och life science.

–   Detta är frågor som brådskar och som kräver politisk handlingskraft. Vi ser därför fram emot en konstruktiv dialog om våra förslag för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, både nu och inför nästa hälsohot, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Läs rapporten Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot 

Läs sammanfattningen av rapporten

Läs vår debattartikel i Dagens Nyheter

Den 6 maj bjuder Stiftelsen Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd in till en lunchkonferens. Där samlas politiker och ledande life science-aktörer för att diskutera rapporten och dess förslag. Se program, läs mer om konferensen och anmäl er senast 3 maj. Välkomna!

Läs mer om arbetet i Agenda för hälsa och välstånd samt dess medlemmar 

Se tidigare rapporter


Om Forska!Sverige

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Vi driver, bland anat, föreningen "Agenda för hälsa och välstånd". Där samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer för att under Forska!Sveriges ledning arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd
Sarah Roos
Kommunikationschef
Sarah Roos