2016-05-30 13:49Pressmeddelanden

Forska!Sverige-dagen 2016: Utmaning hälsa – Sveriges roll som forskningsnation

null

Årets Forska!Sverige-dag gick av stapeln den 2 maj på Myntkabinettet i Stockholm. Fokus var utmaningen hälsa och forskningens roll i att öka hälsan. Nu kan du ta del av filmer m.m. från dagen. 

Under dagen samlades beslutsfattare från politik, näringsliv, akademi, vård och patientorganisationer för att lyssna på bl.a. forskningsministern, svenska och internationella talare, samt diskutera innehållet i den kommande forskningspropositionen.

Dagen inleddes med ”Hur forskning och innovation i större utsträckning kan minska vårdkostnaderna – konkreta exempel”.

De internationella talarna gav omvärldsperspektiv både vad gäller life science industri och forskning. Det inkluderade Australiens initiativ att fördubbla landets investeringar i medicinsk forskning.

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, presenterade vad vi kan förvänta oss av den 10-åriga propositionen för forskning-, högre utbildning- och innovation, följt av en paneldiskussion med representanter från regeringen och alliansen.

- Regeringen har en tydlig målsättning om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och en av världens främsta forskningsnationer. Vi har mycket styrkor att bygga på, men vi kan absolut inte luta oss tillbaka om vi vill vara med och konkurrera, sa forskningsministern (film).

Forska!Sveriges utmärkelser 2016

  • I år gick forskarutmärkelsen till professor Emmanuelle Charpentier som får utmärkelsen för sin upptäckt om mekanismen hos CRISPR-Cas9, ett system som har visat sig ha unik potential för redigering av gener i alla levande celler och organismer.
  • Årets politikerutmärkelse tilldelades landstingspolitiker Anders Henriksson (S) som får utmärkelsen för sitt beundransvärda arbete för en kunskapsstyrd vård där medicinsk forskning utgör en självklar och central del.
  • För första gången delades också Forska!Sveriges hedersutmärkelse ut. Den gick till fd statsminister Ingvar Carlsson som får utmärkelsen för sitt engagemang i att lyfta forskningsfrågor på den politiska agendan. Utmärkelsen delas ut i dag, på Forska!Sverige-dagen.


Läs mer om och ta del av vårt material från Forska!Sverige-dagen 2016.

Se foton från Forska!Sverige-dagen

Se filmer från Forska!Sverige-dagen


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd