2017-05-02 09:11Pressmeddelanden

En historisk marsch för vetenskapen

null

Det började som ett initiativ i Washington för att hylla den fria vetenskapen, men vetenskapsfesten spred sig över hela världen. Den 22 april deltog människor på över 600 platser runtom i världen i March for Science för att visa sitt stöd för forskningen.

I Stockholm deltog över 2 500 vetenskapsfirare i en manifestationen som avslutades med tal och framträdanden av bland andra Helene Hellmark Knutsson (film) och Sverker Sörlin (film).

Se filmklipp där våra politiker, forskare och andra spännande personer berättar om varför forskning är viktigt och varför just de stödjer March for Science.

Forska!Sverige står med stolthet bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen som publicerats i ett manifest och i en debattartikel.

Läs mer om marschen i media, se bildspel och kolla in Forska!Sveriges Twitter-aktiviteter.

Därför är forskning viktigt!

Se filmklipp där politiker och forskare med fler berättar om forskning och framtiden, med bland andra Helene Hellmark Knutsson och Anna Kinberg Batra.

March for Science – en historisk marsch för vetenskapen

I Stockholm marscherade över 2 500 deltagare från Mariatorget till Medborgarplatsen. Manifestationen avslutades med tal och framträdanden av bland andra:

"Forskning står för hopp och vägen framåt!"
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning – Se film

"Fakta och källkritik är början på det som kan bli kunskap!"
Sverker Sörlin, professor KTH – Se film

"Viktigaste känslan för kunskap är nyfikenhet!"
Ola Rosling, director Gapminder

"Vi är alla en del av vetenskapens framgångshistoria!"
Maria Gunther, vetenskapsredaktör Dagens Nyheter – Läs artikel i DN

Se bildspel:

March for Science i media

Manifest

Vi står bakom March for Science och de tre huvudprinciperna bakom manifestationen. Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

  1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.
    Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.
  2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.
    Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.
  3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.
    Forskning är en förutsättning för att samhället ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap.


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd