2015-10-06 13:30Bloggpost

Det är dags för långsiktig politik

null

Tillsammans måste vi få politikerna att inse vikten av högre utbildning, forskning och innovation.

Har man bra forskning har man också bra kvalitet i vården, konstaterade Stefan Jacobson på konferensen Agenda för hälsa och välstånd. Jacobson talar av erfarenhet. Han är vd på Danderyds sjukhus som fått pris för Sveriges bästa hjärtsjukvård. Det nationella kvalitetsregistret Swedeheart har spelat en avgörande roll för att hjärtsjukvården har förbättrats, inte bara i Danderyd, utan i hela landet. Kvalitetsregistret har lett till:

  • Ny kunskap som förbättrat behandlingen av patienter
  • En snabbare introduktion av nya och bättre läkemedel i akut hjärtvård
  • En rad vetenskapliga artiklar i de högst rankade medicinska tidskrifterna
  • Stor uppmärksamhet från forskare internationellt, tack vare registrets bredd och höga kvalitet
  • Intresse från läkemedelsindustrin som vill stärka sitt uppföljningsarbete

När man ser den listan så förstår de flesta att forskning är en klok investering för Sverige. Lite siffror? Javisst. Under de senaste trettio åren beräknas den sammantagna vinsten för Sverige av forskning inom hjärt-kärlsjukdom uppgå till 985 miljarder kronor. Under samma period har över 400 000 dödsfall kunnat förhindras eller skjutas på framtiden, tack vare forskning och utveckling av ny teknik, i kombination med livsstilsförändringar. Genom forskningens framsteg överlever idag 95 procent av alla barn med medfött hjärtfel, jämfört med endast 60 procent på 60-talet.

Det här var exempel från hjärt-kärlområdet. Lika talande siffror finns inom många andra områden. Vi minskar lidandet, sparar pengar och ökar Sveriges attraktionskraft genom att investera i forskning och utveckling, inte minst inom livsvetenskaperna. Så enkelt är det.

Det som inte är lika enkelt är den politiska värld som påverkar förutsättningarna för forskning, utveckling och att medicinska framsteg snabbt ska komma patienterna till godo. Kortsiktiga mål får ofta gå före de långsiktiga. Men, som skattebetalare har jag rätt att förvänta mig att politikerna tänker långsiktigt när de gör sina prioriteringar i budgeten. Kommande proposition för högre utbildning, forskning och innovation är en möjlighet för dem att göra det.

Men, det finns en risk att politiker prioriterar bort propositionen för att den kanske inte ger så mycket mediala poäng och att de inte heller ser kopplingen till deras hjärtefrågor. Detta trots att innehållet i propositionen i allra högsta grad har bäring på en mängd politiska områden och är extremt viktig för Sveriges framtid. Ju fler politiker som inser hur avgörande högre utbildning, forskning och innovation är för deras frågor, desto större sannolikhet att en långsiktig och mycket väl finansierad proposition röstas igenom.

Låt oss därför tillsammans bidra till den insikten och skapa ett tryck där vi utgår ifrån att propositionen kommer att bli den stora satsning som Sverige behöver. Något som verkligen gör skillnad och väcker uppmärksamhet i världen. Något som gör att fler internationella forskare och företagsledare ser att Sverige är ett land att satsa på.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Krönikan kan även läsas hos Life Science Sweden


Om Forska!Sverige

* Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. ...................................................................... * För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Forska!Sverige vill att regeringen utformar en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning. På sikt bör de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas och motsvara 4 öre per vårdkrona. www.forskasverige.se


Kontaktpersoner

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare
Anna Nilsson Vindefjärd